Home Ielts Listening 4 lưu ý khi ghi đáp án phần thi IELTS Listening Section 1

4 lưu ý khi ghi đáp án phần thi IELTS Listening Section 1

by mrevowriting

Listening Section 1 thường được xem là phần thi dễ lấy điểm nhất trong kỹ năng IELTS Listening. Tuy nhiên một số thí sinh vẫn đánh mất điểm do chưa để ý đến quy cách viết đáp án trong bài thi. Bài viết dưới đây hướng dẫn một số lỗi thường gặp của các thí sinh

Đánh vần số/chữ

Nên nghe và tập đánh vần nhiều
Khi dãy số kết thúc, hãy nhẩm lại phần chữ/số mình chưa kịp viết liên tục trong đầu.

VD: Tập đánh vần các từ tiếng anh như Vengerberg, Merigold, Riannon

Ngày/tháng/thời gian

August 11th
11th August

August 11
11 August

Giờ giấc: Chú ý những cách đọc giờ khác nhau 

VD: 8h15 = Eight fifteen, Fifteen past eight, A quarter past eight

7h45 = Seven fortyfive, Fifteen to eight, A quarter to eight

VD: Quarter = 1 quý = 3 tháng

Fortnight = 2 tuần

Địa chỉ/Email

Các loại đường có thể xuất hiện: Road, Street, Avenue, Parade, Drive,…
Cẩn thận với những tên đường không đánh vần: King’s Road, Church Road,…
Email: Một số kí tự đặc biệt: @ (= at), _ (= underscore), – (=hyphen)
Postcode: Cú pháp phổ biến AB12CD

Đơn vị tiền tệ

Chú ý cách viết đơn vị tiền tệ

50 pounds
£50

50 pence 
50p

1 penny
1p

50 pounds 50 pence
£50.05

50 dollars
$50

50 cents
50¢

1 cent

 Vũ Cao – Giảng viên tại Evowriting

Related Posts