Home Ielts Speaking Cách trả lời câu hỏi “When it was” trong IELTS Speaking Part 2

Cách trả lời câu hỏi “When it was” trong IELTS Speaking Part 2

by mrevowriting

When it was là một trong những câu hỏi gợi ý ở phần IELTS speaking part 2 khi giám khảo đưa một chủ đề nào đó cho thí sinh. Vậy làm thế nào để các thí sinh có thể dễ dàng vượt qua câu hỏi này?

Thế nên hôm nay Luyện thi IELTS xin gửi đến các bạn bài viết Cách trả lời câu hỏi “When it was” trong IELTS Speaking Part 2 dưới đây để cung cấp cho người đọc từ vựng và các cấu trúc câu khi trả lời câu hỏi “When” trong IELTS Speaking Part 2, giúp cải thiện band điểm cũng như gây ấn tượng với giám khảo về từ vựng và ngữ pháp phong phú trong phòng thi IELTS.

Tổng quan về câu hỏi When trong IELTS Speaking Part 2

Trong bài thi IELTS Speaking Part 2, các câu hỏi có liên quan đến việc kể lại một trải nghiệm của bản thân trong quá khứ thường bắt đầu câu hỏi gợi ý bằng từ “when” (khi nào). Ví dụ:

Describe a public event that you found interesting.

You should say:

what the event was
when you went there
what happened in the event
And explain how you felt about this public event

Thông thường, một số thí sinh sẽ trả lời một cách ngắn gọn về câu hỏi “When” với  từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đơn giản tương tự như sau: “It was about 5 years ago”. Tuy đây là một câu trả lời chuẩn xác về khía cạnh từ vựng và ngữ pháp (giả sử người nói đảm bảo về phát âm và độ trôi chảy) nhưng thí sinh hoàn toàn có thể tận dụng câu hỏi gợi ý “when” này để trả lời một cách ấn tượng hơn và ăn điểm trong bài thi IELTS Speaking.

Cách trả lời câu hỏi “When it was” trong IELTS Speaking Part 2

Cách trả lời câu hỏi “When it was” trong IELTS Speaking Part 2

Xem thêm: Cách trả lời dạng câu hỏi liệt kê trong IELTS Speaking Part 3 trình độ band 6.5

Cách thức trả lời câu hỏi gợi ý “When”

Khi không nhớ chính xác thời điểm câu chuyện xảy ra

Thay vì nói: “It was a few months ago…”

Hãy nói: “I cannot remember exactly when it was because I have a terrible memory for dates, but at a guess, I think it was in (year) when I was + V_ing…”

Phân tích từ vựng và ngữ pháp

Có thể dễ dàng thấy rằng ở mẫu câu phía trên thì độ dài của hai câu có sự khác biệt đáng kể, điều này khá hữu ích trong việc giúp thí sinh kéo dài thêm một chút thời gian trong trường hợp mà bản thân còn đang bí về mặt ý tưởng.

Hơn nữa, trong mẫu câu phía trên cũng có sử dụng các từ vựng ăn điểm như “I cannot remember exactly” (Tôi không thể nhớ chính xác), “a terrible memory for dates” (một trí nhớ tệ về ngày tháng), “at a guess” (để phỏng đoán).

Cuối cùng, thay vì sử dụng một câu đơn ở thì quá khứ đơn giản là “it was a few months ago”, mẫu câu cung cấp phía dưới có cấu trúc ngữ pháp phức tạp và ăn điểm hơn với thì hiện tại đơn (I cannot remember…, I have a terrible…), thì quá khứ đơn (it was in…), thì quá khứ tiếp diễn (I was + V_ing), mệnh đề quan hệ (when I was…), sử dụng câu phức với liên từ phụ thuộc “because” và câu ghép với liên từ “but”.

Đề bài:

Describe a time you taught something to a younger person

You should say:

When it was
What it was and who you taught it to
Why you taught it
And explain how you felt about it

Cách trả lời câu hỏi “When it was” trong IELTS Speaking Part 2

Cách trả lời câu hỏi “When it was” trong IELTS Speaking Part 2

Áp dụng mẫu câu:

When it was: “I cannot remember exactly when it was because I have a terrible memory for dates, but at a guess, I think it was in 2018 when I was surfing the internet, and suddenly, my little brother barged into my room.

He told me that he had invited his girlfriend round and wanted to make something for her to eat in order to make a good impression. The thing is he had never cooked anything before so he asked me for help.”

Dịch: “Tôi không thể nhớ chính xác đó là khi nào vì tôi có một trí nhớ tệ khi mà liên quan đến ngày tháng, nhưng để phỏng đoán, tôi nghĩ đó là vào năm 2018 khi tôi đang lướt internet, và đột nhiên, đứa em trai của tôi xông vào phòng tôi.

Nó nói với tôi rằng nó đã mời bạn gái của mình tới nhà chơi và muốn làm một cái gì đó cho cô bạn gái của nó ăn để tạo ấn tượng tốt. Chỉ có điều là em trai tôi chưa từng nấu món gì trước đây nên nó đã đành phải nhờ tôi giúp.”

Xem thêm: Phần 2: Describe a person you enjoy working with-Học từ vựng theo chủ đề từ bài mẫu IELTS Speaking Part 2 – Study & Work

Khi nhớ chính xác thời điểm câu chuyện xảy ra

Thay vì nói: “It was 5 days ago…”

Hãy nói: “I still remember vividly when it was because it happened very recently, so it is still fresh in my memory, it was 5 days ago when I was + V_ing…”

Phân tích từ vựng và ngữ pháp

Tương tự như ở mẫu câu đầu tiên, có thể dễ dàng thấy rằng mẫu câu ở trường hợp này cũng có độ dài lý tưởng trong việc cho bản thân thí sinh thêm một chút thời gian để suy nghĩ về nội dung của câu trả lời.

Hơn nữa, trong mẫu câu phía trên cũng có sử dụng các từ vựng ăn điểm như “I still remember vividly” (Tôi vẫn nhớ rất rõ ràng rằng), “it is still fresh in my memory” (chuyện này vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của tôi).

Cuối cùng, thay vì sử dụng một câu đơn ở thì quá khứ đơn giản là “it was a 5 days ago”, mẫu câu cung cấp phía dưới có cấu trúc ngữ pháp phức tạp và ăn điểm hơn với thì hiện tại đơn (I still remember vividly…, it is still fresh in my memory), thì quá khứ đơn (it happened very recently, it was 5 days ago), thì quá khứ tiếp diễn (I was + V_ing), mệnh đề quan hệ (when I was…), sử dụng câu phức với liên từ phụ thuộc trong IELTS như “because” và câu ghép với liên từ “so”.

Đề bài:

Describe a time when you saw a child/children behave badly in public

You should say:

When and where it was
What the child (children) was doing
How others reacted to it
And explain how you felt about it

Cách trả lời câu hỏi “When it was” trong IELTS Speaking Part 2

Cách trả lời câu hỏi “When it was” trong IELTS Speaking Part 2

Áp dụng mẫu câu:

When it was: “I still remember vividly when it was because it happened very recently, so it is still fresh in my memory, it was 5 days ago when I was shopping in my local supermarket, which is actually just a few steps from my house.

On that particular day, it was full of people and although the air con was on at full blast, it was boiling hot. Just in front of me in the very long queue was a mother with her son, who is around 5 years old.”

Dịch: “Tôi vẫn còn nhớ rất rõ chuyện xảy ra gần đây nên nó vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của tôi, đó là vào 5 ngày trước khi tôi đi mua sắm ở một siêu thị gần nhà, nơi thực ra chỉ cách nhà tôi vài bước chân.

Vào ngày đó, nơi đây đầy ắp người và mặc dù máy điều hòa không khí đang hoạt động hết cỡ, nơi đây vẫn nóng sôi cả người. Ngay trước mặt tôi trong hàng chờ dài đằng đẵng là một người mẹ với cậu con trai khoảng 5 tuổi.”

Kết luận

“When” là một mẫu câu hỏi gợi ý thường hay xuất hiện trong các câu hỏi của IELTS Speaking Part 2. Nhiều thí sinh thường hay bỏ lỡ cơ hội tận dụng câu hỏi này để ăn điểm về khía cạnh từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cho câu hỏi này.

Vì thế, bài viết này đã cung cấp hai mẫu câu trong hai trường hợp phổ biến để thí sinh có thể đạt được điều đó một cách dễ dàng trong phòng thi IELTS, cũng như luyện thi IELTS hiệu quả.

Lê Hoàng Tùng

Related Posts