Home Ielts Reading Chiến lược làm bài IELTS Reading dạng câu hỏi Diagram Labelling (dán nhãn biểu đồ)

Chiến lược làm bài IELTS Reading dạng câu hỏi Diagram Labelling (dán nhãn biểu đồ)

by mrevowriting

Bài đọc IELTS Reading yêu cầu thí sinh trả lời 40 câu hỏi trong vòng 60 phút tương ứng với 3 bài đọc, kết hợp với nhiều dạng câu hỏi. Trong quá trình luyện tập, người học không chỉ nên tập trung giải đề liên tục, mà còn cần xem xét những dạng bài mà bản thân hay trả lời sai, để từ đó tìm cách cải thiện thêm cho dạng bài đó. Người học có thể chia các câu hỏi trong IELTS Reading thành 9 dạng để có thể làm quen và luyện tập cách làm bài của từng dạng như sau:

Trong bài viết này, tác giả sẽ chỉ tập trung giới thiệu dạng bài Dán nhãn biểu đồ trong IELTS Reading (Diagram Labelling) cũng như chiến lược cho dạng đề này. Với các dạng đề còn lại các bạn có thể tham khảo khóa học IELTS Intermediate tại Evowriting. Khóa học giúp học viên làm quen và nắm chắc chiến lược làm bài của cả 9 dạng đề cho bài thi IELTS Reading.

Giới thiệu dạng bài Dán nhãn biểu đồ (Diagram Labelling)

Dạng bài dán nhãn biểu đồ cung cấp cho thí sinh câu hỏi dưới dạng hình ảnh biểu đồ, với nhiệm vụ của thí sinh là tìm thông tin trên bài để điền vào các chỗ trống phù hợp. Thông thường có hai loại biểu đồ mà người học sẽ gặp trong bài IELTS Reading, đó là bản vẽ kỹ thuật của máy móc hoặc quy trình và hình vẽ liên quan thế giới tự nhiên.

de-bai-1Ví dụ về hình vẽ liên quan đến thế giới tự nhiên (trích nguồn Cambridge 3)
de-bai-2Ví dụ về bản vẽ kỹ thuật của máy móc (trích nguồn Cambridge 11)

Chiến lược làm bài IELTS Reading dạng Dán nhãn biểu đồ (Diagram Labelling)

Để tìm được câu trả lời chính xác trong thời gian tối ưu, người đọc nên áp dụng ba bước làm bài dạng Dán nhãn biểu đồ trong IELTS Reading (Diagram Labelling)

so-doBa bước làm bài dạng Dán nhãn biểu đồ

Lưu ý: trong bước 1: phân tích câu hỏi, người đọc cần nắm rõ các loại từ khóa trong câu hỏi bao gồm ba loại:

Từ khóa khó thay thế: bao gồm các tên riêng, con số nổi bật, hầu như không bao giờ bị thay thế trong bài đọc → Ưu tiên sử dụng loại từ khóa này để tìm kiếm thông tin.
Từ khóa dễ thay thế: bao gồm các danh từ và có thể bị thay thế bằng cách diễn đạt khác trong bài đọc → Sử dụng loại từ khóa này để tìm kiếm thông tin khi đề bài không chứa Từ khóa khó thay thế.
Từ khóa chìm: bao gồm các động từ, tính từ, hoặc chủ đề của bài đọc. Động từ và tính từ trong hầu hết các trường hợp sẽ bị thay thế bằng từ đồng nghĩa hoặc cách diễn đạt khác trong bài đọc. Chủ đề của bài đọc sẽ được lặp lại nhiều lần nên không có nhiều giá trị trong việc xác định thông tin cần thiết → Sử dụng loại từ khóa này để hiểu nội dung chính của đề bài. Chỉ dùng để tìm kiếm thông tin khi đề bài không chứa 2 loại từ khóa trên, hoặc khi không xác định được cách diễn đạt thay thế cho 2 loại từ khóa trên trong bài đọc.

Thứ tự ưu tiên sử dụng từ khóa để xác định thông tin cần thiết: Từ khóa khó thay thế → Từ khóa dễ thay thế → Từ khóa chìm. Trong trường hợp đề bài không chứa Từ khóa khó thay thế, thí sinh cần sử dụng 2 loại từ khóa còn lại để xác định trông tin cần thiết trong bài đọc.

Đặc biệt, kỹ năng chuyển động mắt (eye movement) rất cần thiết cho Scanning vì nó giúp người đọc chỉ tập trung duy nhất vào việc tìm từ mà không cố đọc hiểu nội dung bài đọc, từ đó tiết kiệm được thời gian làm bài. Cụ thể, đọc bắt đầu từ cuối đoạn văn lên, và theo trình từ từ phải qua trái, cùng lúc hãy dùng một chiếc bút để lướt theo, giúp tập trung sự chú ý của mắt theo chuyển động của bút.

(Trích nguồn: Sách IELTS Reading Techniques – Evowriting)

Minh họa ba bước làm bài qua một ví dụ thực tế

Xem xét ví dụ sau:

The electric revolution

Your next car may be electric. We look at the technologies that will bring the revolution.

The main reasons why electric cars are not more popular at present are their price and their relatively small range. Existing battery systems only allow electric cars to travel a distance of between 100 and 160 km. However, this distance may not be a problem for urban drivers. A recent Sydney study reported that 20 percent of journeys were 30 km or less, and recent data from the US suggests that 77 percent of trips taken there are 48 km or less.

An innovative company called Better Place is aiming to make electric cars an option for all drivers. It wants to see existing vehicles replaced by electric vehicles which, it says, offer a number of benefits. Firstly, they can be powered by renewable energy which produces zero emissions. What is more, electric motors are more efficient and can convert more than 90 percent of power into movement, whereas the

efficiency of diesel or petrol engines is less than 20 percent. To achieve its aim, Better Place plans to use technology which is already available.

The plan is simple but revolutionary. It starts with the installation of a home charge point, and through this, the vehicle will be plugged into the electricity grid whenever it is in the garage, typically at night. In the morning, with a fully charged battery, the car is capable of as much as 160 km in urban motoring conditions. In addition to the home charge point, the battery can be topped up by charge points at work and at supermarkets.

The battery is linked to a control centre by smart technology inside the vehicle. Better Place can then ensure that the car is charged with electricity from renewable sources at the cheapest price. For longer trips, a navigation system directs the driver to the nearest switch station, where the depleted battery can be replaced with a charged one by a robot within a couple of minutes.

Complete the labels on the diagram below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer.

de-bai-3Trích nguồn: sách Complete IELTS 4.0-5.0 – Cambridge

Áp dụng các bước làm bài cho câu hỏi 1:

Bước 1: Phân tích câu hỏi:

*Xem lại phần lý thuyết về Keyword trong phần 1 để hiểu cách xác định từ khoá.

vi-du-minh-hoaVí dụ minh họa

Có thể suy ra dạng từ cần điền ở câu 1 là danh từ

Bước 2: Scanning and Skimming

vi-du-minh-hoaVí dụ minh họa

Bước 3:   Chọn từ phù hợp

Đối chiếu ý nghĩa của câu hỏi và đoạn văn:

vi-du-minh-hoaVí dụ minh họa

Đáp án: 1. Electricity grid

Luyện tập: Làm tương tự 3 bước trên với những câu hỏi còn lại

160km
work
price
navigation system
(a) robot

Kết luận

Thông qua bài viết trên, người đọc có thể nắm rõ các bước làm bài IELTS Reading dạng Dán nhãn biểu đồ (Completing Diagram), để từ đó người học có thể tăng số câu trả lời đúng và tăng tốc độ làm bài trong bài thi, phần kĩ năng này. Ngoài ra, người đọc có thể tìm hiểu kỹ thêm về cách xác định từ khóa trong IELTS Reading và kỹ năng eye-movement (di chuyển mắt) để tăng khả năng đọc hiểu trong sách IELTS Reading Techniques – Kỹ năng làm bài IELTS Reading được bán trực tiếp trên website store.Evowriting.vn

Trang Trịnh

Related Posts