Home Ielts WritingPre Ielts Writing Giải đề IELTS Writing Task 1 và Task 2 ngày 27/02/2021

Giải đề IELTS Writing Task 1 và Task 2 ngày 27/02/2021

by mrevowriting

Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục giải đề thi thật cùng Luyện thi IELTS, việc ôn những kỹ năng riêng rẻ là rất quan trọng. Nhưng đôi lúc dành thời gian cọ xát với đề thi thật để kịp điều chỉnh với xu thế ra đề của năm đó cũng là một kỹ năng cần thiết. Cái này không được gọi là thi tủ, mà là chọn lọc lại kiến thức của mình vì đề thi IELTS vốn rất rộng và nhiều chủ đề khác nhau để ôn tập. Vì vậy hãy cùng Luyện thi IELTS giải đề IELTS Writing 27/02/2021 gồm 2 phần: IELTS Writing Task 1 và IELTS Writing Task 2.

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27/02/2021

The plants show a student common room from five years ago and now.

Giải đề IELTS Writing 27/02/2021

Giải đề IELTS Writing 27/02/2021

Đề thi IELTS Writing task 1 ngày 27-02-2021

Phân tích đề bài

Dạng bài: Maps
Đối  tượng đề cập trong bài: Những thay đổi trong một phòng cộng đồng cho học sinh.
Thì sử dụng: quá khứ đơn, hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành

Dàn bài chi tiết

Mở bài: Paraphrase lại đề bài. Có thể thêm một câu nhận xét tổng quan về công trình mới.

Xem thêm: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Line graph ngày 12/09/2020

Đoạn tổng quát: đưa ra đặc điểm nổi bật của công trình thông qua hai hình.

Câu thứ nhất: Có nhiều sự thay đổi xảy ra xuyên cả mặt bằng công trình, có những chức năng cũ bị di dời đi hoặc là cải tiến
Câu thứ hai: Có một khu chức năng gần như không đổi là khu trung tâm của công trình. 

Đoạn thân bài 1: Mô tả những đặc điểm cũ của phòng cộng đồng 5 năm trước

Tả khu vực ở giữa, có 4 bàn tròn được sếp một cách so le với nhau
Tả các thiết bị, vật dụng nội thất ở khu vực phía trên
Tả về kệ sách ở góc phải dưới.

Đoạn thân bài 2: Mô tả sự những đặc điểm mới, những sự thay đổi.

Tả 2 bàn tròn ở giữa đã bị biến mất, và thay vào đó là một bàn dài ngày gần lối vào
Tả kệ laptop mới ở khu vực phía dưới, ngay gần khu vực xem TV mới.
Tả về sự sắp đặt máy bán hàng mới
Tả về dải vật dùng nội thất ở khu vực phía trên: gần như không thay đổi, ngoại trừ một ghế dài được thay thế bởi lò vi sóng.

Lưu ý: Một chú ý rất quan trọng cho bài thi IELTS Writing Task 1 chính là bạn không cần và không được viết đoạn “Conclusion” tổng kết cho phần thi đầu tiên này. Vậy tại sao lại không phải viết kết bài?

Đoạn Conclusion mang ý nghĩa là nhận xét cuối cùng và mang tính chất quyết định. Vì bài thi IELTS Writing Task 1 chỉ đơn giản yêu cầu bạn phân tích những xu hướng chung và điểm đặc biệt của biểu đồ, việc viết đoạn Conclusion là thừa và không cần thiết. Thông thường đoạn Conclusion sẽ được viết ở Task 2 để kết luận lại những luận điểm đã viết trước đó.

Trong khi đó, đoạn Overview sẽ viết ở Task 1 đã đáp ứng được yêu cầu đề bài đưa ra: báo cáo và chọn lọc những thông tin nổi bật trong bảng và biểu đồ. Đoạn Overview này có thể viết ở cuối bài, hoặc ngay sau đoạn Introduction.

Bài mẫu tham khảo

The two plans illustrate a number of changes which have taken place in a student common room between five years ago and now. Overall, the common room has been refurnished to incorporate more facilities, especially in the communal open area. 

According to the plan from 5 years ago, there were a total of 4 round tables in the communal area, laid out in an alternate arrangement with each of which being surrounded by small chairs. From the entrance on the West, one could also spot, in successive order, a cupboard, a sink, 2 benches, a microwave and a refrigerator along the section to the North. Finally, a bookshelf was situated on the bottom right corner.

In the present day, the two round tables in the middle have been removed to free up the space. To compensate for this, a long rectangular table with multiple chairs has been placed near the entrance. To the South of the room, there is a new bench for students’ laptops, adjacent to a new television set with surrounding armchairs, which has taken the place of the old bookshelf. A new drinks vending machine has also been added beside the fridge. Finally, except for the one bench that was replaced by an additional microwave, the row of furniture to the North remained almost the same.

Xem thêmGiải đề IELTS Writing Task 1 và Task 2 ngày 23/01/2021

Từ vựng 

in an alternate arrangement: được sắp đặt, sắp xếp 1 cách so le
in successive order: theo trình tự (trình tự kể, cái này theo sau cái kia)
to compensate for this: bù lại
adjacent to: gần với

Giải đề IELTS Writing 27/02/2021

Giải đề IELTS Writing 27/02/2021

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 27/02/2021

Some people think young people should follow the traditions of their society. Others think that they should be free to behave as individuals. Discuss both views and give your opinion.

Cấu trúc bài viết

Introduction

Paraphrase lại đề bài
Thesis statement: trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài 

Body 1: Lợi ích của việc tuân theo truyền thống 

1st Idea: Truyền thống giúp duy trì bản sắc của một xã hội. 

Support 1: Truyền thống là thứ đúc kết những phong tục tập quán, những nguyên tắc của các thể hệ trước, nên phản ánh những giá trị của xã hội đó. 
Support 2: Việc người trẻ theo truyền thống giúp sự duy trì và tiếp diễn của những giá trị này, tạo ra sự thống nhất về mặt xã hội. 

2nd Idea: Tuân theo truyền thống giúp người trẻ học được từ những kiến thức, sự khôn ngoan của các thế hệ trước.

Support: Người trẻ sẽ tránh được những sai lầm không cần thiết trong cuộc sống, giúp hạn chế lãng phí thời gian và sức lực.

Body 2: Lợi ích của việc sống tự do như một cá thể riêng.

1st Idea: Vài thông tục truyền thống có thể mang tính cổ hủ hoặc sai so với thời điểm hiện tại, nên người trẻ không cần phải tuân theo.

Support: Đưa ra ví dụ về thông tục “trong nam khinh nữ” trong quá khứ đã được loại bỏ.

2nd Idea: Trong thời kỳ hội nhập thế giới, người trẻ thường muốn cá nhân hoá.

Support: Việc đọc về những nền văn hoá và thực hành những phong tục, triết lý cấp tiến của nước ngoài có thể khiến đời sống trở nên phong phú, dễ hơn.

Conclusion: Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã đề cập trong bài.

Bài mẫu tham khảo

Opinions diverge on whether the youth core of society should conform to traditional customs. Personally, while I acknowledge that young people should rightfully have a certain degree of individualism, I still firmly believe that societal traditions should be maintained. 

There are fundamental reasons why societal traditions should be upheld by the youth. To begin with, traditions serve the role of maintaining a society’s identity. By definition, traditions comprises all the conventional practices and principles which have been put together by past generations; thus, they reflect the society’s long-standing sets of values and standards. Therefore, the onus is on young people to follow these traditions, not only to maintain a sense of continuity from the past, but also to create social unity and cohesion. Furthermore, by following traditions, the youth can greatly benefit from the wisdom and insight of past generations. As such, they can save themselves unnecessary trial and error in life that would cost them time and energy. 

Xem thêm: Phân biệt Single-idea và Multiple-idea paragraph trong IELTS Writing Task 2 (P.1)

Nevertheless, it still has to be acknowledged that young people have certain rights to behave as free individuals. The main reason is that some traditions can be rather obsolete or even oppressive in regards to the present context, so there is little point in following them. For example, Vietnam’s past culture of misogyny and gender imbalance has now been virtually eradicated owing to women’s growing awareness and demands for individual freedom and respect. Furthermore, in today’s age of globalization, it is inevitable that young people want to individualize. Admittedly, adopting novel practices and radical ideologies from foreign countries lends itself towards a unique, less repressed life. However, caution still needs to be taken as not to emulate inappropriate customs and habits, such as cohabitation or promiscuity

In conclusion, young people should keep their individualism, but only insofar as it is in line with their traditions. 

Từ vựng 

conform to (v): tuân theo
individualism (n): chủ nghĩa cá nhân
uphold (v): duy trì
identity (n): danh tính / bản sắc
long-standing (adj): lâu đời
the onus is on (sb to do sth):
trách nhiệm thuộc về ai để làm gì đó
social unity and cohesion: sự đoàn kết, thống nhất xã hội
wisdom (n): sự khôn ngoan 
insight (n): sự sáng suốt
trial and error: thử và sai
obsolete (adj): mang tính cổ hủ
oppressive (adj): mang tính áp bức
misogyny (n): sự căm ghét, khinh miệt phụ nữ
eradicate (v): xoá bỏ
adopt (v): làm theo (một hành động)
radical ideologies: tư tưởng cấp tiến
emulate (v): bắt chước, làm theo
cohabitation (n): sống thử 
promiscuity (n): ngoại tình, lang chạ

Tổng kết Giải đề IELTS Writing 27/02/2021

Vậy là đến đây đã là kết thúc cho bài viết Giải đề IELTS Writing 27/02/2021 – Task 1 và Task 2. Luyện thi IELTS hi vọng qua bài viết vừa rồi các bạn đã có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm để xử lý những dạng bài tương tự và chinh phục được kỳ thi IELTS của mình.

Chúc các bạn có thời gian ôn thi hiệu quả!

Related Posts