Home Ielts WritingPre Ielts Writing Giải đề và bài mẫu IELTS Writing Task 1 “Lạ – Khó” | Phần 4

Giải đề và bài mẫu IELTS Writing Task 1 “Lạ – Khó” | Phần 4

by mrevowriting

Tổng hợp giải đề và bài mẫu của những đề thi IELTS Writing Task 1 lạ và khó đã ra trong các lần thi thật  trong những năm gần đây.

Xem thêm: Giải đề và bài mẫu IELTS Writing Task 1 “Lạ – Khó” | Phần 3

Đề bài IELTS Writing Task 1 – 04

de-thi-ielts-writing-la-va-kho-phan-4

Phân tích đề bài

Dạng bài: Maps / Diagrams

Đối  tượng đề cập trong bài: Cấu tạo ba loại cầu khác nhau

Thì sử dụng: hiện tại đơn

Dàn bài

Mở bài: Paraphrase lại đề bài. 

Đoạn tổng quátNhìn chung, ba loại cầu này được thiết kế dựa trên vùng nước nơi chúng được xây. Vì vậy, chúng khác nhau đáng kể về cấu trúc cũng như là kích cỡ

Đoạn thân bài 1: Mô tả những đặc điểm cấu tạo của arch bridgeconcrete girder bridge

Archbridge được xây dựng ở khu vực hồ, có chiều dài 200m và phần vòm cong phía dưới cách đáy hồ 100m. Khoảng cách như vậy nhằm để cho tàu nhỏ có thể di chuyển qua được.
Concrete grider bridge được xây dựng ở khu vực sông. Cấu tạo bao gồm nhiều cột trụ được xếp đều cách nhau 200m. Phần mặt cầu (deck) cách đáy sông nhiều nhất là 300m để cho thuyền kích cỡ trung bình di chuyển.

Đoạn thân bài 2: Mô tả đặc điểm của suspension bridge

Là loại cầu kích cỡ lớn nhất, phù hợp với vùng biển rộng và sâu nơi tàu lớn di chuyển.
Cấu tạo gồm 2 cột trụ kích cỡ lớn được đặt cách nhau từ 400m đền 2000m. (Hai cột trụ này được hỗ trợ nhờ cấu trúc thanh treo dây cáp (cable suspenders).

Bài mẫu 

The pictures illustrate three kinds of bridge that are used for different bodies of water, with a full technical display of the structural elements and their dimensions. Overall, the three bridges are designed according to the water body where they are situated, and thus differ greatly in terms of size and structures.

Lakes with a limited depth are where an arch bridge is constructed. The arch bridge typically stretches no more than 200 meters in length, with the center of its arch at a maximum height of 100 meters above the lake bed, which should allow small ships to maneuver underneath. In the case of deeper waters like a river, a concrete girder bridge is more fitting. It consists of an upper deck supported by an unlimited row of piers below, each of which is spaced at intervals of 200 meters from one another. The deck provides surface for travelling vehicles on the bridge, as well as being high enough (300 meters maximum) from the river bed for middle-size ships to sail through. 

The suspension bridge lends itself more to vast seas of immense depth. Regarding its structure, two piers of enormous scale are placed from 400 meters to 2000 meters apart, which are further supported by cable suspenders. The deck held by these piers are placed high enough above the water to leave room for passing large ships. 

(232 words)

Từ vựng 

bodies of water: thuỷ vực, khu vực nước
structural elements: thành phần cấu tạo
dimension: chiều kích thước 
stretch (v) + [độ dài]: kéo dài một khoảng cách bao nhiêu
deck (n): mặt cầu
lake / river bed: đáy hồ / sông
maneuver (v): di chuyển
be spaced at intervals of + [độ dài]: được đặt cách nhau bởi một khoảng cách bao nhiêu (cứ mỗi một khoảng cách nhất định lại có một vật) 
lend oneself to: phù hợp cho
cable: dây cáp 
suspenders: thanh treo

Tuyển tập 10 đề thi khó và phương pháp làm bài

IELTS Writing Task 1 Collection – Tuyển tập 10 đề thi IELTS khó là cuốn sách hướng dẫn chi tiết phương pháp làm bài IELTS Writing Task 1 kèm theo bài mẫu đối với những chủ đề khó từ năm 2018 đến năm 2020.

e-book-ielts-writing-task-1-collection-tuyen-tap-10-de-thi-kho-va-phuong-phap-lam-bai

Tải sách: tại đây

Đặt mua sách in tại ZIM Store

Related Posts