Home Ielts Reading Hướng dẫn làm IELTS Reading dạng Summary Completion

Hướng dẫn làm IELTS Reading dạng Summary Completion

by mrevowriting

Huong dan lam IELTS Reading dang Summary Completion

YÊU CẦU:

Hoàn thành bản tóm tắt
Số lượng từ được giới hạn trước

LƯU Ý:

Có 2 dạng summary completion:

Tóm tắt của toàn bộ bài
Tóm tắt của một phần bài

CHIẾN LƯỢC:

Xác định dạng summary completion: toàn bài đọc hay một phần bài đọc. Nếu là tóm tắt toàn bài, trong lúc làm những câu hỏi trước phần tóm tắt, ta đọc sơ qua phần tóm tắt để xem và điền từ luôn, đỡ mất thời gian đọc lại. Ví dụ đề có 13 câu. Từ 1-6 là matching headings, từ 7-13 là summary completion. Trong lúc làm matching headings, ta cũng có thể để ý scan qua xem chỗ nào có thể điền được cho
Đọc kỹ câu hỏi
Xác định loại từ cần điền vào chỗ trống (Danh từ, tính từ, trạng từ …) và số từ cần điền (1 từ, 2 từ hay 3 từ)
Lựa chọn một vài từ khóa dễ scan (tên riêng, tên địa danh, thuật ngữ)
Nếu không có những từ khóa dễ scan thì nên chọn một từ/cụm từ và dự đoán trước một vài từ đồng nghĩa/trái nghĩa.
Scan bài đọc để tìm phần chứa thông tin cần thiết
Đối chiếu phần chứa thông tin và câu hỏi. Nếu không phù hợp thì quay lại bước 7

Ta sẽ đi phân tích chi tiết chiến lược làm bài thông qua ví dụ dưới đây.

 

Gold Bugs

Medieval alchemists found, in the end, that they could not create gold. Modern geochemists have a similar problem. They find it hard to understand how natural gold deposits from. There is much handwaving about gold-rich fluids from deep in the earth, and chemical precipitation, but the physics does not add up. The answer may be that what is happening is not geochemical at all, but biochemical. And a casual experiment conducted by a bacteriologist may hold the key.

Derek Lovley, of the University of Massachusetts, has been studying “metal-eating” bacteria for two decades. These bacteria make their living by converting the dissolved ions of metallic elements from one electrical state to another. This reduction releases energy, which the bacteria extract for their  own purposes.

Unsurprisingly, such bacteria tend to prefer common metals such as iron and manganese for lunch, though some species are able to subsist on such exotica as uranium. Dr Lovley decided to put some of his bacteria into a solution of gold chloride. He was fully prepared for nothing to happen, as gold compounds are generally toxic to bacteria. Instead, the test tube containing the solution turned a beautiful shade of purple, the colour of metallic gold when it is dispersed very finely in water.

 

Complete the summary below with words taken from the reading passage. Choose ONE OR TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

CREATING GOLD

Even today, scientists are unable to work out how gold is made. Recently, however, they have considered that the process may    be (1)                        . An  experiment  was carried  out using bacteria that create their  own (2)                                     using metal. The types of metal these organisms    usually feed on are either (3)                     or                     . However, when the bacteria were added to a  test tube of (4)    solution, it changed (5)                        , indicating the presence of gold compounds.

 

CÁC BƯỚC LÀM BÀI CHI TIẾT:

Xác định dạng summary. Đây chính là dạng summary toàn bộ
Đọc kỹ câu hỏi số 1.
Phân tích và xác định thông tin cần điền. từ loại ta cần điền có thể là một tính từ, hoặc một cụm danh từ.
Scan đoạn văn, tìm thông tin điền vào câu 1. Scan qua đoạn đầu tiên, ta thấy cả nhà giả kim thời Trung Cổ (medieval alchemists) lẫn geochemists đều không tìm được câu trả lời vàng đến từ đâu. Mãi đến gần cuối đoạn, ta mới có câu trả lời: có thể là do (phản ứng) sinh hóa học (biochemical).

=> Chọn đáp án là biochemical.

Đọc kỹ câu hỏi số 2.
Phân tích và xác định thông tin cần điền. Từ loại mà ta cần điền là một danh từ (vì theo sau “own”)
Scan đoạn văn, tìm thông tin điền vào câu 2. Ở đoạn 2, ta thấy “These bacteria make their living by converting the dissolved ions of metallic elements from one electrical state to another. This reduction releases energy, which the bacteria extract for their own purposes.” Tạm dịch: vi khuẩn dạng này thường kiếm ăn bằng cách biết đổi những i-on đã tan ra từ những nguyên tố kim loại từ một trạng thái điện tích đến một trạng thái khác. Quá trình này sản sinh năng lượng mà loài vi khuẩn này chiết ra vì mục đích cá nhân của chúng.” => những con vi khuẩn này tạo ra energy bằng cách sử dụng kim loại => chọn đáp án “energy”.
Đọc kỹ câu hỏi số 3. Hai loại “thức ăn” mà loài vi khuẩn này thường (usually) ăn là gì?
Scan đoạn văn, tìm thông tin điền vào câu 3. Dòng đầu tiên đoạn thứ 3, ta đã thấy rõ chúng “ăn” iron và manganese. => chọn đáp án iron-manganese. Uranium cũng là một distraction, nhưng ta để ý thấy chỉ có một vài loài “ăn” được nó.
Đọc kỹ câu hỏi số 4. Vì phía sau có từ “solution” (trong hóa học nghĩa là “dung dịch”, không phải “giải pháp”) từ ta cần điền ở đây có thể là một danh từ (dung dịch nước muối, nước cam etc J))
Scan đoạn văn, tìm thông tin điền vào câu 4. Dễ thấy, đoạn cuối cùng dòng 3, ta scan ra ngay “solution of gold chloride.” => chọn đáp án gold
Đọc kỹ câu hỏi cuối cùng.
Scan đoạn văn, tìm thông tin điền vào câu cuối. Đến đây, ta thấy rõ ở đoạn cuối “Instead, the test tube containing the solution turned a beautiful shade of purple, the colour of metallic gold when it is dispersed very finely in water.” (Tạm dịch: con vi khuẩn tạo ra sắc tím, một màu sắc khi vàng kim loại phân tán trong nước. => vi khuẩn đã đổi màu => chọn đáp án )

TIPS: Cũng như các loại completion khác, chúng ta chỉ cần bình tĩnh scan thông tin, và để ý kĩ xem đây có phải là summary toàn passage để làm cho nhanh.

Related Posts