Home Ielts Reading IELTS READING: Phương pháp Extensive Reading – Bí quyết học từ vựng và luyện kĩ năng đọc

IELTS READING: Phương pháp Extensive Reading – Bí quyết học từ vựng và luyện kĩ năng đọc

by mrevowriting

Extensive Reading (ER) là gì?

Extensive Reading (Đọc Mở Rộng) là phương pháp học tập không còn mới mẻ với người học Tiếng Anh. Được sáng tạo và bổ sung bởi Philip Prowse (2002), Extensive Reading gồm 12 quy tắc như sau:

Người học cần đọc nhiều và thường xuyên
Nguồn đọc bao gồm nhiều ngữ cảnh và chủ đề
Chọn nguồn đọc có nội dung thú vị
Người đọc được quyền chọn nội dung đọc.
Mục đích đọc tập trung vào: giải trí, thông tin và hiểu biết chung
Coi việc Đọc như là phần thưởng của riêng mình.
Đừng áp đặt bài test, luyện tập hay câu hỏi nào vào chu trình đọc của bạn
Tài liệu đọc nên nằm trong chương trình học của người đọc.
Đọc là việc cá nhân, nên đọc trong im lặng.
 Đọc với tốc độ nhanh.
 Giáo viên/người hướng dẫn nên giải thích kĩ về mục đích và quy trình Đọc
 Giáo viên/người hướng dẫn thể hiện như một tấm gương cho người Đọc.

Lợi ích của phương pháp Extensive Reading

Dựa trên việc quan sát lẫn nghiên cứu, nhiều người đã chỉ ra phương pháp Extensive Reading có rất nhiều lợi ích (Waring 2000, 2006). 

Extensive Reading cải thiện tính tự giác của người học. 

Không có một cách thức nào tiết kiệm và hiệu quả hơn để làm điều này, ngoại trừ Extensive Reading. Đọc là một hành động riêng tư và cá nhân, cho nên người đọc có thể làm ở bất cứ đâu, ở bất cứ thời gian nào trong ngày. 

Extensive Reading mở rộng và duy trì vốn từ vựng

Từ vựng không bao giờ có thể được học khi chỉ tiếp xúc một chiều. Phương pháp Extensive Reading cho phép người học tiếp thu những từ vựng và cụm từ trong cùng một ngữ cảnh, từ đó biết luôn cách sử dụng những từ mới vừa học.

Extensive Reading tạo động lực để người học đọc nhiều hơn

Quy tắc vòng tròn đạo đức – thành công tiếp nối thành công – đảm bảo rằng nếu chúng ta thành công trong việc Đọc ở ngôn ngữ khác, tâm lí người đọc sẽ được khuyến khích để đọc nhiều hơn. Ảnh hưởng từ lòng tự trọng và động lực của việc đọc xong cuốn sách đầu tiên là không thể phủ nhận được. 

Nguồn: British Council

Related Posts