Home Ielts WritingPre Ielts Writing Bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Classical Music ngày 19/12/2020

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Classical Music ngày 19/12/2020

by mrevowriting
IELTS Writing Task 2 chủ đề Classical Music

IELTS Writing Task 2 chủ đề Classical Music

Trong các kỳ thi IELTS vừa qua, có một sự xuất hiện thường xuyên của đề thi IELTS Writing Task 2 chủ đề Classical Music, và không ít bạn gặp khó khăn khi tiếp cận và phân tích chủ đề này. Đây là một chủ đề không thực sự quá khó, mà chỉ cần một chút chú ý phân tích và đánh đúng vào trọng tâm của bài viết thì sẽ dễ dàng đạt được điểm cao. Vì vậy, hôm nay Luyện thi IELTS tại Đà Nẵng xin phép được hướng dẫn các bạn cách phân tích cũng như cung cấp bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Classical Music để các bạn có thể dễ dàng chinh phục được chủ đề này trong các kỳ thi IELTS.

Đề thi IELTS Writing Task 2 chủ đề Classical Music ngày 19/12/2020

In some countries, only a few young people go to classical music concerts or play classical music. Why? Should young people be encouraged to attend and learn more?

Xem thêm: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho chủ đề Education ngày 15/10/2020

Phân tích đề bài IELTS Writing Task 2 chủ đề Classical Music

Ở một vài quốc gia, chỉ có một lượng ít người trẻ đi tham gia buổi trình diễn nhạc cổ điển hoặc chơi loại nhạc này. Ở câu hỏi đầu tiên, người viết cần trình bày lý do cho xu hướng trên và sau đó đưa ra quan điểm về việc có nên khuyến khích người trẻ tham gia và học và loại nhạc này không.

Các cụm từ cần chú ý: young people, classical music                                  

Lưu ý về dạng bài

Đây là dạng bài có hai câu hỏi (two-question topic). Mỗi topic sẽ có hai câu hỏi và hai câu hỏi này có thể yêu cầu người viết đưa ra quan điểm, hoặc liệt kê thông tin (nguyên nhân, hệ quả, cách giải quyết). 

Vấn đề có thể mắc phải với dạng bài hai câu hỏi

Thông thường, câu hỏi đầu tiên của dạng bài này sẽ yêu cầu người viết đề cập đến Lý do cho hiện tượng được đề cập trong đề bài. Câu hỏi thứ hai sẽ yêu cầu đưa ra quan điểm về hiện tượng đó ( đồng ý hay không đồng ý, hiện tượng đó mang lại nhiều lợi ích hay tác hại). 

Ở câu hỏi đầu tiên, nguyên nhân có thể là những lợi ích mà hiện tượng này mang lại. 
Ở câu hỏi thứ hai, khi người viết chọn đồng ý hay ủng hộ, lý do cũng sẽ có thể là những mặt lợi của xu hướng đó. Điều này dẫn tới sự trùng lặp trong hệ ý của cả hai đoạn thân bài.

Hướng giải quyết

Để tránh bị trùng ý, người viết có thể:

Chọn quan điểm ngược lại (không đồng ý), để đưa ra những điểm bất lợi của xu hướng đó (ngược với hệ ý của phần nguyên nhân – mặt lợi). 
Khéo léo chọn ý khác so với phần nguyên nhân, nếu vẫn đưa ra quan điểm đồng ý, hoặc ủng hộ. 

Ví dụ, với đề bài của chúng ta khi nói về hiện tượng giới trẻ ít khi lui tới những buổi biểu diễn nhạc cổ điển. Với phần “Why”, chúng ta có thể liệt những điểm bất lợi của xu hướng này, như là ít bắt kịp xu hướng, nhạc cũ,… Và với vế thứ 2, chúng ta liệt kê ra những mặt lợi của việc đi tới các buổi biểu diễn nhạc cổ điển. Như vậy, chúng ta sẽ trả lời được 2 câu hỏi mà không bị lặp ý với nhau.

Xem thêm: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Success ngày 12/12/2020

Bài mẫu tham khảo IELTS Writing Task 2 chủ đề Classical Music

In some places, only a limited number of young people attend classical music concerts or play this kind of music. In my opinion, the reason for this comes from the change in young people’s taste of music, and it is not necessary to encourage them to learn classical music.

Music nowadays is diverse in genres, and classical music no longer has the dominant role like in the past. In fact, the majority of young people now pay attention to trendy music types, such as rock, pop and hip hop, and many consider classical music to be a thing of the past. This is the reason why they find no interest in either attending classical music concerts or learning to play this genre of music.

In addition, it is not necessary to encourage young people to find out more about classical music since it brings little practical value to their daily lives. The knowledge about classical music contributes almost nothing to most young people’s study and career, and therefore spending time learning it can be a waste of time. In terms of entertainment, many young people now find it more enjoyable listening to pop, rock or R&B rather than classical music. Encouraging them to find out about what is not of their interest may bring no positive results but just reluctance.

In conclusion, the major reason why only a few young people attend classical music concerts or play this music genre is the change in their taste of music. I also believe there is no need to encourage them to learn more about classical music due to the little value it brings.

(271 từ)

IELTS Writing Task 2 chủ đề Classical Music

IELTS Writing Task 2 chủ đề Classical Music

Từ vựng IELTS Writing Task 2 chủ đề Classical Music

diverse in genres: đa dạng trong thể loại
dominant role: vai trò lớn
find no interest in: không có sự hứng thú
genre: thể loại
practical value: giá trị thực tế
reluctance: miễn cưỡng

Tổng kết

Trên đây là bài viết chia sẻ rất chi tiết cho các bạn cách viết IELTS Writing Task 2 chủ đề Classical Music. Hi vọng rằng các bạn đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích để cải thiện kỹ năng viết không chỉ cho IELTS Writing Task 2 chủ đề Classical Music, mà còn cho bài thi IELTS Writing Task 2 nói chung một cách hiệu quả nhất

Chúc các bạn học tập và ôn thi đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS nhé!

Related Posts