Home Ielts WritingPre Ielts Writing Bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Education ngày 15/10/2020

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Education ngày 15/10/2020

by mrevowriting
 IELTS Writing Task 2 chủ đề Education

IELTS Writing Task 2 chủ đề Education

Giáo dục chưa bao giờ là đơn giản, và khi mà thế giới ngày càng bước lên những bậc thang mới của nền văn minh thì việc giáo dục làm sao cho đúng cho hay càng trở nên khó khăn hơn nữa. Mà những đề bài khó lại là một nguồn tài liệu tốt cho kỳ thi IELTS Writing Task 2 để làm khó người đi thi. Vì vậy, hôm nay Luyện thi IELTS tại Đà Nẵng xin phép được hướng dẫn các bạn cách phân tích cũng như cung cấp bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Education để các bạn có thể dễ dàng chinh phục được chủ đề này trong các kỳ thi IELTS.

Đề thi IELTS Writing Task 2 chủ đề Education ngày 15/10/2020

It is suggested that primary school children should learn how to grow vegetables and keep animals. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Phân tích đề bài IELTS Writing Task 2 chủ đề Education

Đề bài đề cập đến chủ đề giáo dục tiểu học, cụ thể là trẻ em ở các trường tiểu học có nên học cách trồng rau và nuôi động vật không. Câu hỏi đặt ra là theo người viết, các ưu điểm của xu hướng này có quan trọng hơn các khuyết điểm.

Xem thêm: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho chủ đề Study 31/10/2020

Lưu ý về dạng bài

Trong dạng bài “advantages outweigh disadvantages”, người viết cần chọn ủng hộ ưu điểm hoặc khuyết điểm, tức là phải nêu quan điểm rằng khía cạnh nào là có giá trị hơn. Người viết không nên khẳng định là cả ưu điểm và khuyết điểm đều quan trọng ngang nhau. 

Bên cạnh đó, dù người viết đã lựa chọn một khía cạnh có giá trị hơn, trong bài viết vẫn cần đề cập đến cả hai khuyết điểm và ưu điểm, chứ không thể chỉ viết về khía cạnh mà người viết cho là quan trọng hơn. Nếu không trình bày đủ cả hai ưu điểm và khuyết điểm, điểm Task Response của bài viết sẽ không thể vượt quá 6.

Task Response là một trong bốn tiêu chí chấm điểm và chiếm 25% số điểm của bài thi IELTS Writing Task 2. Tiêu chí này chủ yếu đánh giá bài viết của thí sinh dựa trên mức độ đáp ứng các yêu cầu của đề bài (thí sinh có bị lạc đề hay không, có trả lời được các câu hỏi của đề bài hay không). Là một tiêu chí vô cùng quan trọng, song thực tế, người học khá chủ quan và thường phớt lờ tiêu chí này. Vì vậy các bạn nên nhận thức và chú ý để đảm bảo đủ điểm cho tiêu chí quan trọng này nhé.

Về nội dung phần thân bài, khía cạnh nào mà người viết cho rằng ít quan trọng hơn nên được đề cập ở đoạn 1; khía cạnh nào mà người viết cho rằng quan trọng hơn nên được đề cập ở đoạn 2

Xem thêm: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho chủ đề Technology ngày 26/09/2020

Bài mẫu tham khảo IELTS Writing Task 2 chủ đề Education

Some people believe that children should learn how to grow vegetables and raise animals in primary school. I believe this is an absolute necessary life skill that all children must learn, and that there are essentially no negative sides to this argument.

Firstly, alongside sunlight and water, food is one of the basic necessities of life. Without these three things, human beings cannot survive, so it only serves to reason that it is highly important for children to learn how to provide themselves with the necessities of life. The current state of the world proves that globalisation only causes more problems than it solves, and therefore people must return to living in smaller, community-based societies where they are responsible for sustaining themselves, which means growing their own food. In many poorer, developing nations, this is still the case, however it is rapidly changing. Teaching people, especially children, how to grow their own food, is the first step back towards sustainable living.

Furthermore, learning how to grow your own food not only provides people with a sense of independence and freedom, but also helps them to connect with nature, which is one of the most effective stress relieving activities for people of any age. By learning how to grow food, children can learn about nature and will have a closer connection and better awareness of the food they eat. In turn, this will help them to make smarter dietary choices, by avoiding genetically modified and chemically grown foods that negatively impact their health, and therefore create societies of healthier people, which will have countless positive outcomes.

In conclusion, while some people may believe that there are more important subjects to learn at school, I believe that learning to grow vegetables and raise animals is one of the most important and practical life skills that people of all ages should have.

(309 words)

 IELTS Writing Task 2 chủ đề Education

IELTS Writing Task 2 chủ đề Education

Từ vựng IELTS Writing Task 2 chủ đề Education

an absolute necessary life skill: một kỹ năng sống tuyệt đối cần thiết
no negative sides to this argument: không có mặt tiêu cực nào đối với lập luận này
the basic necessities of life: những nhu cầu cơ bản của cuộc sống
it only serves to reason that: nó chỉ phục vụ cho lý do đó
The current state of the world: tình trạng hiện tại của thế giới
causes more problems than it solves: gây ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết vấn đề
smaller, community-based societies: các xã hội nhỏ hơn, dựa trên nền tảng cộng đồng 
this is still the case: đây vẫn là trường hợp cần lưu tâm
a sense of independence and freedom: ý thức độc lập và tự do
to connect with nature: kết nối với thiên nhiên
the most effective stress relieving activities: các hoạt động giảm căng thẳng hiệu quả nhất
a closer connection and better awareness of something: kết nối chặt chẽ hơn và nhận thức tốt hơn về điều gì đó
make smarter dietary choices: thực hiện các lựa chọn chế độ ăn uống thông minh hơn
genetically modified and chemically grown foods: thực phẩm biến đổi gen và được trồng bằng hóa chất 
negatively impact one’s health: tác động tiêu cực đến sức khỏe của một người
to create societies of healthier people: xã hội của những người khỏe mạnh hơn
countless positive outcomes: vô số kết quả tích cực

Tổng kết

Trên đây là bài viết chia sẻ rất chi tiết cho các bạn cách viết IELTS Writing Task 2 chủ đề Education. Hi vọng rằng các bạn đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích để cải thiện kỹ năng viết bài IELTS Writing Task 2 chủ đề Education hiệu quả nhất.

Chúc các bạn học tập và ôn thi đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS nhé!

Related Posts