Home Ielts WritingPre Ielts Writing Bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Society ngày 12/11/2020

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Society ngày 12/11/2020

by mrevowriting
IELTS Writing Task 2 chủ đề Society

IELTS Writing Task 2 chủ đề Society

Chủ đề về xã hội lúc nào cũng chiếm vị trí quan trọng không chỉ trong IELTS Speaking mà con xuất hiện trong IELTS Writing Task 2. Vì vậy, hôm nay Luyện thi IELTS tại Đà Nẵng xin phép được hướng dẫn các bạn cách phân tích cũng như cung cấp bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Society để các bạn có thể dễ dàng chinh phục được chủ đề này trong các kỳ thi IELTS.

Đề thi IELTS Writing Task 2 chủ đề Society ngày 12/11/2020

Society is based on rules and laws. If individuals were free to do whatever they want to do, it could not function. To what extent do you agree or disagree with the above statement?

Phân tích đề bài IELTS Writing Task 2 chủ đề Society

Đề bài đề cập đến chủ đề xã hội và pháp luật. Người viết được yêu cầu nêu rõ quan điểm, đồng ý hay không đồng ý với ý kiến “xã hội sẽ không thể vận hành nếu các cá nhân được tự do làm bất kỳ điều gì họ muốn” 

Xem thêm: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho chủ đề Education ngày 26/09/2020

Lưu ý về dạng bài và các vấn đề thường gặp

Đây là dạng bài “Opinion”, một dạng câu hỏi cực kỳ phổ biến trong phần viết IELTS, yêu cầu người viết đưa ra một quan điểm rõ ràng về một ý kiến nào đó. Ý kiến này được thể hiện xuyên suốt, nhất quán giữa mở bài, thân bài và kết bài. 

Không chỉ trong IELTS Writing Task 2 chủ đề Society, lỗi này còn thường gặp ở dạng bài này chính là việc quan điểm của người viết không thống nhất hoặc không được thể hiện một cách rõ ràng. Bên cạnh đó, người viết cần phải lưu ý đề cập được tất cả các phần của đề bài. Nếu chỉ tập trung phân tích một ý chính và bỏ qua ý còn lại, điểm Task Response của bài viết sẽ bị giảm xuống 6.

Vì thế, khi viết, các bạn phải cần lưu ý khéo léo và thể hiện rõ được quan điểm của mình ở các phần Mở bài và/ hoặc trong phần Kết luận để đảm bảo được tiêu chí Task Response. Các bạn nên nhớ là “Làm đúng trước khi làm hay“, nghĩa là Bạn cần làm đúng yêu cầu để bài rồi hẳn nghĩ đến việc dùng từ vựng, ngữ pháp vốn có để làm cho bài viết hay và học thuật.

Xem thêm: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho chủ đề Technology ngày 26/09/2020

Bài mẫu tham khảo cho IELTS Writing Task 2 chủ đề Society

Rules and laws are the basis of most modern-day societies. Some people believe that society could not function if people were free to do as they please. I partly agree with this idea, and will discuss the issue in the following essay.

Many people fear that society would deteriorate into chaos if there were no rules or laws in place to control people’s behaviour. They believe that rules and laws exist in order to set boundaries so that people behave in a way that is conducive to a peaceful and functioning society. I believe this is true to a certain extent. For example, if there were no laws or rules, and therefore no police to enforce those rules, then a certain number of people may try to take advantage of such a situation and some upheaval may result as a consequence. However, this would only be temporary, as I believe that the majority of human beings are good people and would ultimately unite against those who were causing distress to the rest of society, once again resulting in a peaceful state.

However, I do believe that the amount of laws and rules that people are subjected to in most modern-day societies causes more harm than good. Most laws and rules these days benefit a minority of people, while the majority are still being affected by the very rules and laws that are there to protect them. For example, in many countries it is illegal to own a gun. However, when a criminal breaks into their home and attempts to murder them with a dangerous weapon, they are unable to defend themselves effectively. Furthermore, many rules and laws these days favour the rich and oppose the poor. That is why in most countries the gap between the rich and poor is getting bigger and bigger.

In conclusion, I believe there only needs to be one universal law, “Do no harm to others”. The innate goodwill and intelligence of human beings will naturally create the most peaceful and productive human societies possible, without the endless amounts of unnecessary rules and laws of today.

(353 words)

IELTS Writing Task 2 chủ đề Society

IELTS Writing Task 2 chủ đề Society

Từ vựng tham khảo cho IELTS Writing Task 2 chủ đề Society

to be free to do as one pleases: được tự do làm theo ý một người
to deteriorate into chaos: trở nên tệ thành hỗn loạn 
to set boundaries: thiết lập ranh giới
to be conducive to: có lợi cho
to enforce those rules: thực thi các quy định 
an upheaval: sự biến động
to cause more harm than good: gây hại nhiều hơn lợi 
to favour the rich and oppose the poor: ủng hộ người giàu và chống lại người nghèo
innate goodwill and intelligence: thiện chí và trí thông minh bẩm sinh
the endless amounts of something: vô số thứ gì đó

Tổng kết

Trên đây là bài viết chia sẻ rất chi tiết cho các bạn cách viết IELTS Writing Task 2 chủ đề Society. Hi vọng rằng các bạn đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích để cải thiện kỹ năng viết Writing Task 2 hiệu quả nhất.

Chúc các bạn học tập và ôn thi đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS nhé!

Related Posts