Home Ielts WritingPre Ielts Writing Bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Study ngày 31/10/2020

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Study ngày 31/10/2020

by mrevowriting
IELTS Writing Task 2 chủ đề Study

IELTS Writing Task 2 chủ đề Study

Chủ đề về học tập lúc nào cũng chiếm vị trí quan trọng không chỉ trong IELTS Speaking mà con xuất hiện trong IELTS Writing Task 2. Vì vậy, hôm nay Luyện thi IELTS tại Đà Nẵng xin phép được hướng dẫn các bạn cách phân tích cũng như cung cấp bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Study để các bạn có thể dễ dàng chinh phục được chủ đề này trong các kỳ thi IELTS.

Đề thi IELTS Writing Task 2 chủ đề Study ngày 31/10/2020

People say that it is a waste of time for high school students to learn literature such as novels and poems. Do you agree or disagree with this idea?

Xem thêm: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho chủ đề Education ngày 26/09/2020

Phân tích đề bài IELTS Writing Task 2 chủ đề Study

Đề bài đề cập đến chủ đề học tập. Người viết được yêu cầu nêu rõ quan điểm đồng ý hay không đồng ý về ý kiến “học môn văn học là sự lãng phí thời gian đối với học sinh phổ thông”.

Lưu ý về dạng bài và các vấn đề thường gặp

Đây là dạng bài Opinion, một dạng câu hỏi cực kỳ phổ biến trong phần viết IELTS, yêu cầu người viết đưa ra một quan điểm rõ ràng về một ý kiến nào đó. Ý kiến này được thể hiện xuyên suốt, nhất quán giữa mở bài, thân bài và kết bài. 

Không chỉ với IELTS Writing Task 2 chủ đề Study, lỗi thường gặp ở dạng bài này chính là việc quan điểm của người viết không thống nhất hoặc không được thể hiện một cách rõ ràng. Nếu người viết không thể hiện rõ ràng lập trường của người viết trong bài viết, điểm Task Response của bài viết sẽ bị giảm xuống 6.

Vì thế, khi viết, các bạn phải cần lưu ý khéo léo và thể hiện rõ được quan điểm của mình ở các phần Mở bài và/ hoặc trong phần Kết luận để đảm bảo được tiêu chí Task Response. Các bạn nên nhớ là “Làm đúng trước khi làm hay“, nghĩa là Bạn cần làm đúng yêu cầu để bài rồi hẳn nghĩ đến việc dùng từ vựng, ngữ pháp vốn có để làm cho bài viết hay và học thuật.

Xem thêm: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho chủ đề Technology ngày 26/09/2020

Bài mẫu tham khảo IELTS Writing Task 2 chủ đề Study

Some people believe that it is a waste of time for students to study literature in high school. Personally, I couldn’t disagree more with this opinion.

Firstly, there are a range of benefits for high school students who study literature. Studying novels can give students a deeper insight into the history and culture of a particular place or time. For example, although the storyline in many novels may be fictional, the reader can still gain a good sense of the culture and customs of certain places and periods of time, and this is usually a much more entertaining way of understanding history compared to reading regular history books. Secondly, studying literature helps students to learn more about language, which increases their ability to express themselves and communicate with others. This is particularly important these days as the use of the internet and social media has had a myriad of negative impacts on people’s communication skills.

Furthermore, literature is a form of art, and it cannot be argued that the world needs artists to make it a better place to live. Without art, the world would be a ghastly, boring place. I believe that literature should be considered as an important part of any high school curriculum as it helps to stimulate students’ artistic intelligence and provides them with a break from the monotony of logic-based subjects such as math and science. All subjects play an important role in the development of students, and literature is no exception. These days, there seems to be too much attention given to the importance of science and math-based subjects, as they are what many people believe drive a country’s economy, however, I believe that art and culture should be considered as important as the economy.

In conclusion, not only does literature hold an important place within a high school’s curriculum, but also within society itself, and therefore I believe it should be held in high regard.

(323 từ)

IELTS Writing Task 2 chủ đề Study

IELTS Writing Task 2 chủ đề Study

Các từ vựng cần lưu ý cho IELTS Writing Task 2 chủ đề Study

to gain a good sense of something: có được cảm nhận tốt về điều gì đó
to increase an ability to express oneself: tăng khả năng thể hiện bản thân 
a myriad of negative impacts: vô số tác động tiêu cực
to stimulate students’ artistic intelligence: kích thích trí thông minh nghệ thuật của học sinh
a break from the monotony: thoát khỏi sự đơn điệu
logic-based subjects: các môn học dựa trên logic
too much attention given to something: quá nhiều sự chú ý dành cho cái gì đó
something is no exception: cái gì đó không phải ngoại lệ
to drive a country’s economy: thúc đẩy nền kinh tế của một quốc gia
to hold an important place: giữ một vị trí quan trọng
to hold in high regard: xem trọng

Tổng kết

Trên đây là bài viết chia sẻ rất chi tiết cho các bạn cách viết IELTS Writing Task 2 chủ đề Study. Hi vọng rằng các bạn đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích để cải thiện kỹ năng viết không chỉ cho IELTS Writing Task 2 chủ đề Study, mà còn cho bài thi IELTS Writing Task 2 nói chung một cách hiệu quả nhất

Chúc các bạn học tập và ôn thi đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS nhé!

Related Posts