Home Ielts WritingPre Ielts Writing Bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Success ngày 12/12/2020

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Success ngày 12/12/2020

by mrevowriting
IELTS Writing Task 2 chủ đề Success

IELTS Writing Task 2 chủ đề Success

Trong các kỳ thi IELTS vừa qua, có một sự xuất hiện thường xuyên của đề thi IELTS Writing Task 2 chủ đề Success, và không ít bạn gặp khó khăn khi tiếp cận và phân tích chủ đề này. Đây là một chủ đề không thực sự quá khó, mà chỉ cần một chút chú ý phân tích và đánh đúng vào trọng tâm của bài viết thì sẽ dễ dàng đạt được điểm cao. Vì vậy, hôm nay Luyện thi IELTS tại Đà Nẵng xin phép được hướng dẫn các bạn cách phân tích cũng như cung cấp bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Success để các bạn có thể dễ dàng chinh phục được chủ đề này trong các kỳ thi IELTS.

Đề thi IELTS Writing Task 2 chủ đề Success ngày 12/12/2020

To succeed in a business, one needs to be good at maths. To what extent do you agree or disagree?

Phân tích đề bài IELTS Writing Task 2 chủ đề Success

Đề bài đề cập đến vấn đề để thành công trong kinh doanh, mọi người cần phải giỏi toán. Người viết được yêu cầu nêu rõ quan điểm, đồng ý hay không đồng ý về việc “có cần giỏi toán để thành công trong kinh doanh” 

Các cụm từ cần chú ý: succeed, business, good at maths

Xem thêm: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho chủ đề Education ngày 15/10/2020

Lưu ý về dạng bài và các vấn đề thường gặp

Đây là dạng bài “Opinion”, một dạng câu hỏi cực kỳ phổ biến trong phần viết IELTS, yêu cầu người viết đưa ra một quan điểm rõ ràng về một ý kiến nào đó. Ý kiến này được thể hiện xuyên suốt, nhất quán giữa mở bài, thân bài và kết bài. 

Lỗi thường gặp ở dạng bài này chính là việc quan điểm của người viết không thống nhất hoặc không được thể hiện một cách rõ ràng. Bên cạnh đó, người viết cần phải lưu ý đề cập được tất cả các phần của đề bài (hai ý: hình thức giao tiếp bằng lời nói và hình thức giao tiếp bằng chữ viết). Nếu chỉ tập trung phân tích một ý chính và bỏ qua ý còn lại, điểm Task Response của bài viết sẽ bị giảm xuống 6.

Vì thế, khi viết, các bạn phải cần lưu ý khéo léo đưa quan điểm của mình vào trong phần Mở bài và/ hoặc trong phần Kết luận để đảm bảo được tiêu chí Task Response. Các bạn nên nhớ là “Làm đúng trước khi làm hay“, nghĩa là Bạn cần làm đúng yêu cầu để bài rồi hẳn nghĩ đến việc dùng từ vựng, ngữ pháp vốn có để làm cho bài viết hay và học thuật.

Xem thêm: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho chủ đề Technology ngày 26/09/2020

Bài mẫu tham khảo IELTS Writing Task 2 chủ đề Success

Some people argue that maths is an essential skill in order to do well in business. I partly disagree with this notion because although basic maths is required to properly run a business, more complex maths can be outsourced.  

Basic maths is an integral part of running a business. Success in business requires a broad range of knowledge including finance and accounting which both use maths. Business owners should have a solid understanding of basic arithmetic as well as algebra in order to run their business effectively. In addition, maths is required when performing business operations like accounting, inventory management, and forecasting sales. 

However, strong maths skills are not required to do well in the business field. While maths is undeniably an important part of running a business, it is possible to outsource this skill. This includes hiring an individual skilled in the financial side of business as well as using spreadsheets and computer programs that will do financial models for business owners. Though using spreadsheets does require a basic understanding of the principles of finance and maths, it does not require a high level of math skills in areas such as calculus. Moreover, maths is a broad field that encompasses a number of subtopics such as geometry, calculus, algebra, and statistics. Not all of these areas are required when running a business. 

In conclusion, I partly disagree with the notion that business success requires strong maths skills. While many aspects of business do require basic maths skills such as finance and accounting, being good in all types of maths is not a requirement. Furthermore, many higher level maths skills can be outsourced. 

(273 từ)

IELTS Writing Task 2 chủ đề Success

IELTS Writing Task 2 chủ đề Success

Từ vựng IELTS Writing Task 2 chủ đề Success

an integral part: một phần quan trọng
have a solid understanding: có một kiến thức nền vững
arithmetic: số học
algebra: đại số
outsource this skill: tìm nguồn khác cho kỹ năng này
encompass: bao gồm

Tổng kết

Trên đây là bài viết chia sẻ rất chi tiết cho các bạn cách viết IELTS Writing Task 2 chủ đề Success. Hi vọng rằng các bạn đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích để cải thiện kỹ năng viết không chỉ cho IELTS Writing Task 2 chủ đề Success, mà còn cho bài thi IELTS Writing Task 2 nói chung một cách hiệu quả nhất

Chúc các bạn học tập và ôn thi đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS nhé!

Related Posts