Home Ielts WritingPre Ielts Writing Bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề TV Programmes ngày 21/11/2020

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề TV Programmes ngày 21/11/2020

by mrevowriting
IELTS Writing Task 2 chủ đề TV Programmes

IELTS Writing Task 2 chủ đề TV Programmes

Trong các kỳ thi IELTS vừa qua, có một sự xuất hiện thường xuyên của IELTS Writing Task 2 chủ đề TV Programmes, và không ít bạn gặp khó khăn khi tiếp cận và phân tích chủ đề này. Đây là một chủ đề không thực sự quá khó, mà chỉ cần một chút chú ý phân tích và đánh đúng vào trọng tâm của bài viết thì sẽ dễ dàng đạt được điểm cao. Vì vậy, hôm nay Luyện thi IELTS tại Đà Nẵng xin phép được hướng dẫn các bạn cách phân tích cũng như cung cấp bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề TV Programmes để các bạn có thể dễ dàng chinh phục được chủ đề này trong các kỳ thi IELTS.

Đề thi IELTS Writing Task 2 chủ đề TV Programmes ngày 21/11/2020

Some think that all entertaining TV programmes should educate people about the importance of social issues. To what extent do you agree or disagree?

Xem thêm: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho chủ đề Education ngày 15/10/2020

Phân tích đề bài IELTS Writing Task 2 chủ đề TV Programmes

Đề bài đề cập đến chủ đề chương trình TV, nêu lên một quan điểm rằng các chương trình TV giải trí nên phổ cập cho người dân về tầm quan trọng của các vấn đề xã hội. Người viết được yêu cầu trình bày rõ quan điểm là đồng ý hay không đồng ý với ý kiến trên 

Lưu ý về dạng bài

Đây là dạng bài “Opinion”, một dạng câu hỏi cực kỳ phổ biến trong phần viết IELTS, yêu cầu người viết đưa ra một quan điểm rõ ràng về một ý kiến nào đó. Ý kiến này được thể hiện xuyên suốt, nhất quán giữa mở bài, thân bài và kết bài. 

Lỗi thường gặp ở dạng bài này chính là việc chưa nêu ra quan điểm rõ ràng là nên các chương trình giải trí có nên đóng vai trò giáo dục người dân hay không. Nếu không thể trình bày cụ thể rằng có nên dạy trẻ em chơi nhạc cụ hay không, Task Response của bài viết sẽ bị giảm xuống 6.

Vì thế, khi viết, các bạn phải cần lưu ý khéo léo đưa quan điểm của mình vào trong phần Mở bài và/ hoặc trong phần Kết luận để đảm bảo được tiêu chí Task Response. Các bạn nên nhớ là “Làm đúng trước khi làm hay“, nghĩa là Bạn cần làm đúng yêu cầu để bài rồi hẳn nghĩ đến việc dùng từ vựng, ngữ pháp vốn có để làm cho bài viết hay và học thuật.

Xem thêm: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho chủ đề Technology ngày 26/09/2020

Bài mẫu tham khảo IELTS Writing Task 2 chủ đề TV Programmes

Some people believe that television programs designed to entertain should also contain educational content on social issues. I completely disagree with this idea and will discuss my reasons in the following essay.

Firstly, people should be free to watch television programs simply to be entertained, without having to be subjected to educational content. Quite often, people use television as an escape from their daily life, and as a tool for relaxation. It is unfair to suggest that they must be educated on social issues when they are simply wanting to escape by watching their favourite sitcom or cartoon. Furthermore, people should be free to choose whether they want to be educated about social issues or not. If they do, they are free to do the research themselves. Secondly, producers and directors should be free to create entertainment programs as they choose. Forcing them to incorporate ideology around social issues would be a violation of their freedom and artistic expression

In addition, it is not the role of television channels to educate people about what is right and what is wrong within society. These are the responsibilities of parents and communities. There are many current social issues that remain controversial, such as climate change and LGBTQ issues. It would be impossible for a television program to give an unbiased opinion surrounding these issues, and therefore it would not be appropriate for television channels to spread propaganda through their programs, as this may only be to the benefit of certain groups of people with a particular way of thinking or opinion. For example, if a television program director had negative views about the LGBTQ community, it could have a particular effect on the way they manipulate their educational content.

In conclusion, I believe it is unfair to say that all entertainment programs should have educational value concerning social issues, as it would be almost impossible to create unbiased opinion and could result in the spread of propaganda.

(327 words)

IELTS Writing Task 2 chủ đề TV Programmes

IELTS Writing Task 2 chủ đề TV Programmes

Từ vựng cho IELTS Writing Task 2 chủ đề TV Programmes

to be subjected to: phải chịu đựng điều gì đó 
a tool for relaxation: một công cụ để thư giãn
to incorporate ideology: kết hợp hệ tư tưởng
a violation of freedom: vi phạm sự tự do
artistic expression: biểu cảm nghệ thuật 
to spread propaganda: tuyên truyền 
an unbiased opinion: ý kiến không thiên vị 

Tổng kết

Trên đây là bài viết chia sẻ rất chi tiết cho các bạn cách viết IELTS Writing Task 2 chủ đề TV Programmes. Hi vọng rằng các bạn đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích để cải thiện kỹ năng viết bài IELTS Writing Task 2 chủ đề TV Programmes hiệu quả nhất.

Chúc các bạn học tập và ôn thi đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS nhé!

Related Posts