Home Ielts Listening Lecture Ready1,2,3 – Bộ sách luyện nghe hiểu toàn diện

Lecture Ready1,2,3 – Bộ sách luyện nghe hiểu toàn diện

by mrevowriting

Lecture Ready123 – Bo sach luyen nghe hieu toan dien

Bộ 3 cuốn sách Lecture Ready 1,2,3 cung cấp cho người đọc các phương pháp dạy học hiệu quả bao gồm cách luyện nghe học thuật, ghi chép bài hiệu quả, cùng tài liệu thảo luận trong giờ học, và các bài giảng nhằm giúp giáo viên nâng cao kĩ năng và sự tự tin. 

Những bài giảng trong cuốn sách mang nhiều yếu tố dẫn dắt lớp học một cách tự nhiên nhằm duy trì sự tập trung và những yếu tố cốt lõi của một bài giảng hay và thuyết phục.

Nội dung chính:

– Chiến lược nghe giúp học viên nhận ra tín hiệu ngôn ngữ và điều chỉnh các bài giảng học thuật.

– Cách ghi chú giúp sinh viên quản lý lượng thông tin.

– Phương pháp thảo luận giúp sinh viên tham gia đầy đủ vào thảo luận trên lớp.

– Các bài học theo chủ đề phù hợp với các lĩnh vực nội dung học thuật

Related Posts