Home Ielts Reading Ứng dụng chiến lược bù đắp trong IELTS Reading – Phần 2

Ứng dụng chiến lược bù đắp trong IELTS Reading – Phần 2

by mrevowriting

Trong phần trước của “Compensation strategy và ứng dụng trong IELTS Reading“, người đọc đã nắm được các thông tin cơ bản về khái niệm và các kỹ năng khi áp dụng chiến lược này vào bài đọc. Ở phần này, tác giả sẽ tiếp tục làm rõ tầm quan trọng của Compensation strategy trong kỹ năng Reading cũng như cách ứng dụng vào IELTS Reading.

Tại sao chiến lược bù đắp quan trọng trong việc đọc

Mục đích của việc đọc nói chung là nắm bắt kiến thức và ý tưởng của văn bản. Người đọc có thể đạt được mục tiêu này mà không cần biết mọi từ trong văn bản. 

Chiến lược bù đắp càng quan trọng đối với các thi sinh tham gia các bài thi đọc (như TOEIC, IELTS….). Nguyên nhân là do tại phòng thi, thí sinh không được sử dụng dụng các công cụ hỗ trợ để tra cứu từ như từ điển, các website. Chính vì vậy, chiến lược bù trừ này có thể hỗ trợ thí sinh giải quyết nhiệm vụ bài thi dựa vào chính khả năng và công cụ hiện có tại thời điểm thi. 

Khi người đọc bị giới hạn về mặt thời gian, việc dừng lại tại từ vựng mà người đọc không biết có thể ảnh hưởng đến tốc độ và hiệu quả đọc cuối cùng.

Các chiến lược bù trừ có thể được luyện tập và thực hành ở cả quá trình đọc thường nhật hay bài kiểm tra trong phòng thi. 

Ứng dụng chiến lược bù đắp vào IELTS Reading

Lựa chọn thông tin quan trọng

Theo Gregory (1996), người đọc lựa chọn thông tin quan trọng trong văn bản dựa vào hai cách tiếp cận bao gồm: Tầm quan trọng của thông tin qua vị trí và đặc tính của thông tin đó trong đoạn văn (text-based importance), và tầm quan trọng của thông tin thông qua mục tiêu đọc (task-based importance). Trong bài IELTS Reading, người đọc thực hiện hai cách tiếp cận này.

Với text-based importance, người đọc tập trung vào các vị trí quan trọng trong văn bản như câu chủ đề, luận điểm chính nhằm nắm bắt ý chính và dự đoán phần thông tin còn lại của đoạn. 

Ví dụ: Dạng đề Matching Headings yêu cầu thí sinh tìm nội dung chính cho đoạn văn bản. 

Ứng dụng chiến lược bù đắp vào IELTS ReadingỨng dụng chiến lược bù đắp vào IELTS Reading

Tác giả đề cập đến “20 different factors”. Các câu văn sau đi sâu hơn vào các ví dụ với các nước England, Japan, Netherlands France, Holland và China.

Vì vậy, câu chủ để (topic sentence) nằm đầu đoạn. Đây cũng là vị trí của heading.

Xem thêm tại: https://Evowriting.vn/matching-headings-phan-tich-cau-truc-doan-van-va-ung-dung-trong-ielts-reading/

Với task-based importance, người đọc hiểu rõ nhiệm vụ cần làm với đoạn văn bản. 

Dạng đề điền từ vào câu yêu cầu người đọc tìm chính xác từ cần điền. Trong nhiều trường hợp, người đọc không cần hiểu nghĩa của tất cả các từ trong văn bản mà vẫn có thể giải quyết yêu cầu đề bài. Ví dụ, từ cần điền là danh từ, người đọc có thể đọc chú trọng hơn với dạng từ này. 

Sử dụng chiến lược Compensation strategy với các từ vựng/ ngữ pháp mới

Dung beetles work from the inside of the pat so they are sheltered from predators such as birds and foxes. Most species burrow into the soil and bury dung in tunnels directly underneath the pats, which are hollowed out from within. 

Trong trường hợp chưa có ý niệm về nghĩa của từ “predators”, người đọc có thể đoán nghĩa dựa vào các ví dụ trong câu văn (chim và cáo) để kết luận rằng “predators” là kẻ thù/ thú săn mồi/ nguy hiểm đối với “dung beetles”.

Sử dụng kiến thức để đoán nghĩa

Bamboo is a common woody plant. It grows tall and thin. It looks almost like a tree! It grows about twenty five metres tall. It is about fifteen centimetres wide. Bamboo looks like it is made of many small pieces. Thick lines divide it into small segments. And the inside of bamboo is empty. But it is hard and very strong.

Với từ “segment” là từ vựng mới, người đọc có thể vận dụng kiến thức về cây tre để đoán nghĩa “segments” là các khúc tre. 

The find highlights how sabertooths have appeared in a variety of animals across hundreds of millions of years, sometimes surprising scientists with their multifunctionality. Even herbivorous animals developed elongated teeth, using them as displays or weapons against rivals as they munched on foliage. “Canines can be used for a number of reasons,” says Des Moines University paleontologist Julie Meachen.

Khi người đọc biết nghĩa từ “function”, tiền tố “multi-” và hậu tố “-nality”, người đọc có thể đoán được nghĩa của từ là: khả năng thực hiện nhiều chức năng.

chien-luoc-bu-dap-trong-ielts-readingChiến lược bù đắp trong IELTS Reading

Kết luận

Compensation strategy là chiến lược bù trừ được ứng dụng rộng rãi cho việc đọc hiểu nói chung và đọc IELTS nói riêng. Chiến lược này giúp người đọc thực hiện các mục tiêu đọc hiệu quả hơn qua việc thực hiện các phương cách để bổ trợ cho những lỗ hổng về từ vựng và ngữ pháp tại một thời điểm giao tiếp qua văn bản nhất định. 

Tuy nhiên, Compensation strategy không đảm bảo được sự hiệu quả tuyệt đối trong việc đọc cũng như học ngôn ngữ nói chung. Người học cần vận dụng các chiến lược học khác theo gợi ý của Oxford để quá trình học diễn ra thành công.

Tài liệu tham khảo:

Brown, D. 2007. Principles of language learning and teaching, 5thed. White Plains, NY:Longman

Cambridge IELTS 10, test 2, Cambridge University Press

Cambridge IELTS 4, Cambridge university press.

Englert, C. S., & Hiebert, E. H. 1984. Children’s developing awareness of text structures in expository materials. Journal of Educational Psychology, 76(1), 65–74.

Gregory, S. 1996. Journal of Literacy Research, 28(1).

IELTS Practice tests, Evowriting school of English and test preparation.

Johnston, P., & Afflerbach, P. 1985. The process of constructing main ideas from text. Cognition and Instruction, 2(3-4), 207–232.

Ljungberg, A. 2011. Compensation strategies in English as a foreign language : A study of strategy use in immediate receptive situations.

Oxford, R. L. & Nyikos, M. 1989. Variables affecting choice of language learning strategies by university students. Modern Language Journal, 73(3), 291-300.

Vũ Thị Khánh Ly

Related Posts